تبلیغات
سامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران
سامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی ایران

آیین نامه ها:

 

-آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

 

- آیین نامه تشکیل و نحوه اداره جلسه شورای مرکزی

 

- آیین نامه تشکیل و نحوه اداره جلسه هیات عمومی

 

- آیین نامه اجرایی بند 100 قانون بودجه کشور

 

نظام نامه مالی و اداری نظام صنفی کشاورزی

 

تنفیذ آیین نامه اجرایی بند100قانون بودجه سال 90/ هیات وزیران28/12/92

 

اساسنامه ها:

 

- اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان

 

- اساسنامه نظام صنفی کشاورزی بخش شهرستان

 

- اساسنامه مجمع خبرگان كشاورزی

 

- اساسنامه مجمع هماهنگی و حمایتی تشكلهای كشاورزی

 

 

دستورالعمل ها:

 

- دستورالعمل انتخابات شورای مرکزی

 

- دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی

 

- دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی( اصلاحی)

 

- شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی

 

ابلاغ ها و نامه ها:

 

- نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزاری کشور، بازرگانی، دادگستری و کار و امور اجتماعی در باره همکاری با نظام صنفی کشاورزی 

 

 

- بند100 قانون بودجه سال 90 کل کشور / ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی به ادارات تابعه در باره معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های کشاورزی

 

- دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی در هامش نامه نظام صنفی اصفهان در باره رفع مشکلات بیمه کارفرمایی کشاورزان عضو صنف

 

- ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به روسای جهاد كشاورزی استان ها با موضوع اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی/ 1394

 

فرم ها و جداول:

 

- فرم های اداری نظام های صنفی کشاورزی استانی و شهرستان

 

- فرآیند اجرایی تشکیل نظام صنفی استان

 


جدول مشاغل بخش کشاورزی / کامل 1395
- اطلاعات مورد نیاز برای صدور کد شناسه ملی نظام  صنفی  کشاورزی استان

 

- فرم گزارش عملكرد امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی( فرم شماره 7 و 8)

 

- دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی نظامهای صنفی كشاورزی

 

 

 

اداری و اجرایی:

 

- راهنمای تشکیل نظام صنفی کشاورزی

 

- شرح وظایف دفتر امور تشکلهای کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 1391

 

 

قوانین :

 

- قانون برنامه پنجساله پنجم( 90 تا 94)

 

- قانون نظام صنفی کشور

 

- قانون تامین اجتماعی کشور

 

- قانون مالیات های مستقیم

 

- قانون بودجه 1391

 

- قانون بودجه 1392

 

-قانون بودجه 1393

 

- قانون بودجه 1394

 

 

کتاب ها:

 

- مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی کشاورزی

 

- راهنمای سازماندهی و تاسیس تشکل های بخش کشاورزی

 

- مجموعه قوانین تعاون و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه های تعاونی تحت پوشش

 

- شیوه نامه و دستورالعمل های اجرایی نظارت و ارزیابی، صدور پروانه و برگزاری مجامع نظام صنفی كشاورزی

 

 

بازدیدكننده گرامی، لطفا برای ارسال پرسش های خود، به صفحه اصلی www.agrisenf.com مراجعه نماییدارسال در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1396 توسط گروه کارشناسان توسعه روستایی وکشاورزی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود فیلم